Aktivnosti

11 Okt

Uspješno održana prva Konferencija ''Centar izvrsnosti za drvo- korak do EU sredstava i izazovi i prilike drvne industrije BIH'' u Mostaru 06.10.2016.

06.10.2016 - Konferencija ''Centar izvrsnosti za drvo- korak do EU sredstava i izazovi i prilike drvne industrije BIH''u Mostaru

 

Konferencija ''Centar izvrsnosti za drvo- korak do EU sredstava i izazovi i prilike drvne industrije BIH'' u Mostaru uspješno je završila i ispunila očekivanja većine sudionika. Sudionici konferencije su svjesni potrebe za sektorskim promjenama te da je velika potreba za izgradnjom ljudskih resursa,edukacijom i obučavanjem kadrova koja je potrebna u šumarstvu i drvnoj industriji.

Cilj organiziranja konferencije bio je da osiguramo interakciju između nadležnih institucija, sektorskih asocijacija, klastera, nevladinog sektora i interesnih skupina kako bi naglasili važnost šumarstva i drvne industrije u BIH, te zajednički da pokušamo riješiti ključne izazove u drvnoj industriji, a to su nedostatak Zakona o šumama na županijskom i federalnom nivou i neadekvatno školovanje specijaliziranog kadra potrebnog u ovom sektoru. Na konferenciji su sudjelovali eminentni i poznati stručnjaci iz Hrvatskog drvnog klastera,Udruženja drvno-prerađivačke industrije HGK,Agencije za investicije i konkuretnost Hrvatske,vodećeg proizvođača kogenerativnih postrojenja Polytechnik Austrija,Federalnog ministarstva razvoja,poduzetništva i obrta BiH,ŠGD Hercegbosanske Šume,Gospodarske Komore FBIH,Vanjskotrgovinske komore BiH, kao i nadležne županijske institucije, visokoškolske ustanove i razvojne agencije, kojima smo  promovirali ideju osnivanja Centra izvrsnosti za drvo-korak do EU sredstava. 

Zdravko Vojvodić, predsjednik Drvnog klastera Hercegovina, kazao je kako je drvna grana zanemarena u BiH iako imamo 54 posto površine BiH pod šumom i bitno je osnovati centar izvrsnosti za drvo za obuku u drvnoj industriji jer mi nažalost takvih škola u BiH nemamo, primjer takvih centara imamo u Austriji i drugim razvijenim europskim zemljama, gdje se drvo kao sirovina iskorištava na najbolji mogući način i prostor za Centar izvrsnosti za drvo smo dobili te sada možemo aplicirati za EU fondove, kroz te fondove se umrežavamo sa drugim zemljama EU koji nam mogu pomoći svojim iskustvom, jer su njihova iskustva ogromna, tako da imamo veliku pomoć i od Republike Hrvatske i Austrije.

Dr.sc.Ivić Pašalić, predsjednik Udruženja drvno prerađivačke industrije pri Hrvatskoj gospodarskoj komori kazao je kako je došao kao potpora kolegama u Hercegovini u želji da prenese iskustva osobito sa naglaskom na organiziranja tvrtki, udruženja u obliku klastera i komora budući da imaju iskustvo rada svog Udruženja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i ono što mi radimo jest izrada strategija i lobiranju sa nositeljima vlasti za interesne industrije te  posljednje što su uradili je izmjena sporazuma temeljem kojeg je dogovoreno da Hrvatska drvna industrija kupuje sirovinu od Hrvatskih šuma. Također je dodao da strategija drvne industrije u Hrvatskoj je da  bude u funkciji zapošljavanja na ruralnim područjima odnosno tamo gdje ljudi teže dolaze do nekog drugog radnog mjesta, također jedna od strategija je da se što više drvne industrije ugrađuje u finalni proizvod, jer zasad je to bila praksa da samo 35 posto od ukupno izvezenih proizvoda drvne industrije bude finalan proizvod te naglasio kako je velika razvojna šansa za BiH u EU sredstvima koja EU izdvaja za mala i srdnja poduzeća, a budući da je struktura gospodarstva u BiH takva da ih čini 95 posto malih i srednja poduzeća to označava veliku razvojnu šansu.

Dr.sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade HNŽ, je istakao da smo svjedoci kako  naš obrazovni sustav uopće nije usklađen s potrebama tržišta rada i da nam nedostaje kadrova osposobljenih za specifična zanimanja i za stvarnu potrebu tržišta rada te zato i našu upisnu politiku moramo uskladiti s potrebama tržišta rada i kreirati je zajedno sa svim zainteresiranim sudionicima, a jedan od njih je svakako drvni klaster. Također je naglasio da  sve aktivnosti koje provodi drvni klaster i koje planira provoditi u sljedećem razdoblju Vlada HNŽ snažno podupire.

DR.sc.Jozo Bejić, tajnik Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta kazao je kao je ovo ministarstvo do sada za poticaj malog i srednjeg gospodarstva sukladno zakonu izdvojilo u razdoblju 2004.-2016. oko 66 500 tisuća maraka, od toga za razvoj poduzetničke strukture oko 18 milijuna maraka.

Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić je u nadahnutom obraćanju sudionicima izjavio da se radi o povijesnom danu za Mostar te dao podršku Drvnom klasteru Hercegovina za nastavak aktivnosti koji radi.

Na konferenciji je sudjelovalo preko 80 predstavnika sektora i svih važnih političkih dionika koji su dali nedvojbenu podršku nastavku projekta kojeg koordinira Drvni klaster Hercegovina.

Na Konferenciji je svečano potpisan Sporazum o korištenju objekta na Kampusu Sveučilišta za potrebe formiranja Centra izvrsnosti za drvo kojeg osniva Drvni klaster Hercegovina u suradnji sa Fakultetom strojarstva i računarstva Mostar, dekanom dr.sc. Željkom Stojčićem.

Svi sudionici konferencije su svjesni trenutnog stanja u sektoru šumarstva i drvne industrije i nužnosti za promjenama u istom, te su zajednički došli do ovih zaključaka:

  1. Neophodno je stvaranje stručnih kadrova kroz promjenu postojećih nastavnih planova i programa, te kroz dodatno obučavanje i usavršavanje istih u Centru izvrsnosti za drvo (Centar). Glavni uvjet za osnivanje Centra je umrežavanje svih aktera u procesu obrazovanja koji mogu sudjelovati u stvaranju stručnih kadrova kako u drvnoj industriji, tako i u drugim prerađivačkim industrijama. Kroz osnivanje Centra bi se stvorili uvjeti za povećanje: konkurentnosti poduzeća, zadovoljavajuće razine novostvorene vrijednosti,  održivosti industrija baziranih na šumama, značaja lanca kružne ekonomije kroz razvoj ruralnih područja i svijesti o važnosti očuvanja životne sredine.
  2. Prijedlog DKH je pokretanje aktivnosti na formiranju Inicijativnog odbora u kojem će aktivno sudjelovati predstavnici DKH, Fakulteta strojarstva Mostar, Mašinskog fakulteta Mostar, Vlade HNŽ, Ministarstva gospodarstva HNŽ, Ministarstva obrazovanja HNŽ i ostalih zainteresiranih aktera, a sve u cilju što kvalitetnije realizacije aktivnosti  osnivanja Centra.
  3. Potrebno je pokretanje snažnijih marketinških aktivnosti za novi dizajn i stvaranje brenda domaćih proizvoda od BH drva
  4. Važno je naglasiti razvoj drvne industrije, kao jedne od vodećih grana industrije u BIH, i u Strategiji razvoja HNŽ 2017.- 2020.
  5. Neophodno je donošenje Zakona o šumama na nivou FBiH i nivou županija, o čemu se ovi nivoi vlasti deklarativno opredjeljuju već nekoliko godina, a kako bi se regulirao nekontrolirani izvoz sirovine, te osigurala potrebna količina iste za domaće drvne prerađivače, naročito uvažavajući kriterije raspodjele sirovine između svih sudionika lanca vrijednosti
  6. Iskazana je spremnost svih predstavnika vlasti za financijskom i administrativnom podrškom pri osnivanju Centra

Reportaže konferencije možete pogledati na ovim linkovima: https://www.youtube.com/watch?v=Ji0Qatq9Sbs   https://www.youtube.com/watch?v=1RBs1Vs-Was

 

back to top