Aktivnosti

27 Sep

[NAJAVA] 8.Kongres pilanara JIE 28.09.2017., Slavonski Brod

 28.09.2017. -  8.Kongres pilanara JIE u Slavonskom Brodu

8.Kongres pilanara JIE 28.09.2017. u Slavonskom Brod, u organizaciji Hrvatskog drvnog klastera, nesumnjivo predstavlja glavno okupljanje pilanske industrije u ovom djelu Europe. Predviđen je aktualan i dinamičan program, koji će sudionike informirati o investicijama, izvorima financiranja, obrazovanju kadrova te brojnim tehnološkim i sirovinskim temama važnim za primarnu preradu drva. Načelnik općine Kupres Milan Raštegorac pozdravit će skup u Slavonskom Brodu kao predstavnik na šumi baziranih sektora Hercegovine i Zapadne Bosne, a u njegovoj pratnji bit će i predstavnici Drvnog klastera Hercegovina sa sjedištem u Mostaru, koji okuplja mnogobrojne drvoprerađivače od Drvara do Stolca. Raštegorac u svojoj profesionalnoj karijeri, osim mnogobrojnih političkih funkcija posjeduje iskustvo upravljanja županijskim šumskim poduzećem Herceg-bosanske županije. ˝Nama su potrebna nova znanja i prijenos iskustava pilanara iz susjednih zemalja˝, rekao je ususret Kongresu drvoprerađivač Marijan Pašalić iz Šuice, posljednjih godina vrlo aktivan i angažiran predstavnik drvne indsutrije u BiH.

back to top