O Klasteru

 

 

Udruženje DKH osnovano je 21.05.2014. na inicijativu Ministarstva gospodarstva HNŽ, razvojnih agencija REDAH i LINK i privatnih tvtki kako bi zajedničkim djelovanjem postigli bolje rezultate u proizvodnji i preradi drveta.

Udruženje je osnovano s ciljem razmjene znanja među članicama ,povećanje konkurencije i poboljšanog nastupa na tržištu, implementaciju novih tehnologija, postupaka i novih materijala, izrade proizvoda po EU standardima.

Gospodarski sektor šumarstva i drvoprerade se zasniva na jednoj od najvažnijih obnovljivih sirovina te istovremeno predstavlja jedan od gospodarskih sektora sa najvećim prometom i najvećim brojem radnih mjesta u Bosni i Hercegovini.

Gospodarski sektor šumarstva i drvoprerade se odlikuje vrlo sveobuhvatnim lancem dodatne vrijednosti i svojom strukturom srednje veličine sa velikim udjelom malih i srednjih tvrtki koja se pretežno nalaze u ruralnim područjima. U cilju daljeg razvoja ove gospodarske grane je upravo gospodarski razvoj ruralnih područja od izrazitog značaja. 

Dalje jačanje prednosti, stvaranje sinergija i stvaranje i iskorištavanje konkurentskih prednosti za drvnu industriju. Drvni klaster Hercegovina želi osigurati i dalje jačati konkurentnost domaće drvne industrije pod motom ''Postignimo više zajedno – snagom malih poduzeća''. 

Glavni ciljevi Drvnog klastera Hercegovina su:

  • jačanje konkurentnosti domaćih tvrtki drvne industrije,
  • uspostavljanje i osiguravanje suradnje,
  • umrežavanje i stvaranje mogućnosti za razmjenu znanja,
  • podrška obrazovanju i stručnom usavršavanju stručnjaka.

Zajednički marketing, kvalifikacije, kupovina i prodaja te ciljano komuniciranje stvaraju zajedničku prednost za poduzeća drvne industrije.