NAŠE NOVOSTI

AKTIVNOSTI

No ACF gallery field data found

Poduzeća iz drvno-prerađivačkog sektora dobivaju priliku za optimizaciju proizvodnje i logistike te procjenu potreba za digitalizacijom

20/11/2023

Sve češće poduzeća u drvno-prerađivačkom sektoru imaju potrebu za odgovarajućim edukacijama kako bi išli uz korak sa razvojem tržišta, tehnologija i metoda. Za sva zainteresirana poduzeća iz ovog sektora u Hercegovini koja razmatraju organizaciju proizvodnje i analize procesa, transporta, materijala i radnika unutar iste, Drvni klaster Hercegovina, u suradnji sa partnerima, INTERA Tehnološkim Parkom i Gospodarskom komorom FBiH te poduzećem Hera d.o.o. Mostar, organizira 6-tjednu obuku “Optimizacija proizvodnje i logistika“.

Područja koja su fokus obuke su: upravljanje materijalima, logistika, optimizacija procesa te optimizacija strojeva. Cilj obuke je prenijeti znanje za reorganizaciju proizvodnih procesa, analizirati tok materijala i informacija, te prilagoditi transport materijala unutar proizvodnje korištenjem modernih alata za svakodnevno poslovanje i kontrolu proizvodnje kako bi se postigla optimalna proizvodnja i maksimalna efikasnost.

Obuka će se odviti kroz 3 faze: Razumijevanje (seminar) koji će se održati uživo te Teorijski dio (prijenos znanja) i Analiza slučaja (primjena znanja), koje će se održavati online. Budući da je količina posla za Analizu slučaja opsežna, uvjet za prijavu na obuku je da u ovaj dio budu uključene minimalno tri osobe zaposlene u poduzeću. Svi sudionici pri završetku obuke dobit će „Certifikat za analiziranje i realizaciju optimizacije proizvodnje i logistike“. Poduzeća će kroz obuku dobiti priliku za stvaranje boljih poslovnih rezultata kroz unaprijeđene kapacitete srednjeg menadžmenta za održavanje optimalne organizacije unutar poduzeća.

Osim sudjelovanja na navedenoj obuci, sva prijavljena poduzeća dobit će priliku za detaljnu analizu trenutnog stanja i potrebnih intervencija za digitalizaciju njihovih poduzeća, koje će izvršiti eksperti iz sektora informacijskih tehnologija.

Obuka će se održati u periodu od 12.11. do 19.12.2021. godine.

Sva zainteresirana poduzeća mogu se prijaviti na linku, a poziv ostaje otvoren do popunjavanja dostupnih mjesta za sudjelovanje na obuci i procesu analize potreba za digitalizacijom.

Ove aktivnosti su dio projekta „Jačanje konkurentnosti drvno-prerađivačkog sektora u Hercegovini" koji  je podržan u okviru EU4Business projekta u Bosni i Hercegovini.

EU4Business je projekat Evropske unije, koji s ciljem jačanja ekonomije BiH podstiče razvoj ciljanih sektora. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga financiraju Evropska unija sa 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona eura. Zajedno ga provode GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018. do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje podržava Vlada SR Njemačke. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba.


Drvni Klaster Hercegovina

Bulevar narodne revolucije 15
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
SVI KONTAKTI
POLITIKA PRIVATNOSTI
PRAVNO OBAVJEŠTENJE
© 2023 DKH | Drvni klaster Hercegovina. Sva prava pridržana.
Powered by ITO
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram